Yurtici Kargo

Yurtici Kargo Tracking System

    https://www.yurticikargo.com/

Yurti�i Kargo, 'S�z Verdi?imiz Gibi' slogan?ndan hareketle 1982 y?l?nda, Dr. ?brahim Ar?kan liderli?inde ve Ar?kanl? Holding �at?s? alt?nda, T�rkiye?deki ilk T�rk kargo markas? olarak kurulmu?tur